СРОКОВЕ И ПЛАЩАНЕ

Срокът на изграждане до етап довършителни работи е до 180 работни дни след като е налице влязло в сила разрешение за строеж и готов фундамент.

Плащането се осъществява на четири етапа:

1. При подписване на договора се заплаща 30% от сумата.

2. При доставка на металните елементи се заплащат 30%.

3. При готовност за стартиране на изграждане на покривна конструкция се заплащат 30%. 

4. Последните 10% от сумата се заплащат, преди монтаж на дограма. 

       *Предлагаме опция за дистанционно подписване на договори, както и при доплащане от 20% от сумата за строителство, предоставяме възможността да се съкратят сроковете за изпълнение. 

       *По предварително договаряне има възможност за осъществяване на замяна на един собствен имот (къща, парцел, апартамент) срещу строителство в друг собствен парцел на клиента. 

 

ГАРАНЦИИ

При завършване на обекта, ние предоставяме гаранционна карта на изделието, в която са описани подробно гаранционните срокове на отделните елементи на къщата, но не по-ниски от минималните срокове, посочени в „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

ГАРАНЦИЯ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ - 100 ГОДИНИ!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Виза за проектиране - издава се от съответната община. След като я имаме, започваме изготвянето на проектите (11-те части), което отнема около 45 дни. През това време, ако нямате сключени договори с ВиК и Чез, трябва да се сключат. Задължително се изготвя геоложки доклад от правоспособен инженер-геолог, който предоставя информация за нивото на подпочвените води и видовете подпочвени слоеве в Вашия парцел.

2. Накрая с наличната виза, проектите и договорите с ВиК и Чез, се подава молба в общината за издаване на Разрешително за строеж. След като се издаде разрешителното и влезе в сила (2 седмици е законовия срок), ние можем да започнем да строим.

ВАЖНО!

С цел да се гарантира качеството на изпълнение на строително-монтажните работи на обектите и за да важат гаранциите по ЗУТ, фирмата може да извършва строителна дейност на обектите в периода октомври-април спрямо метеорологичните условия (дъждове, снегове, ниски температури) като в неактивния строителен сезон сроковете за изпълнение не текат.

Съответно, за да може да се използва ефективно строителния сезон, най-добрият период за подписване на договор е през есента или зимата, тъй като получаването на Разрешителното за строеж и влизането му в сила в повечето случаи отнема няколко месеца.


© 2016-2024 Евтин Дом