• Начало
  • Предложение за работа при нас

Свободни работни позиции:

1.Технически ръководители
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ с опит в изграждане на стоманени конструкции.
Образование: Строителен инженер или Строителен техник

Задължения:
- планира и отговаря за всички етапи от строителството на обекта;
- следи работата на монтажните групи, изготвя отчети за извършената работа;
- изготвя заявки за материали;
- изготвя количествени сметки;
- изготвя актове и протоколи;

Заплащане: твърда заплата + хонорар, свързан с изпълнение на поставените задачи.

2. СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ
Задължения:

- планира , контролира, надзирава и отговаря за цялостната работа на даден обект;
- следи работата на монтажните групи, изготвя отчети за извършената работа;
- изготвя заявки за материали;

Познания:
-сухо строителство;
-кофражни работи;
-изграждане на покриви;
-изграждане на метална конструкция;

Допълнение: Не е необходима диплома - Профил строителство и архитектура.

Ние предлагаме:
- Трудов договор;
- Дългосрочни трудови взаимоотношения;
- Работа в динамична среда;
- Работа на пълен работен ден;
- Перспективи за професионално развитие.

3.  ОФИС АСИСТЕНТ

Отговорности:
- Изготвяне на заявки и оферти, работа с подизпълнители и клиенти;
- Работа с първични счетоводни документи;
- Съставяне на периодични справки и отчети;
- Провеждане на срещи с клиенти и партньори на фирмата;
- Изпълнение на ежедневни оперативни задачи;

Изисквания:
- Способност за определяне на приоритети, желание за работа;
- Опит при работа на търговско-складов софтуер;
- Отлични комуникативни и организационни умения, внимание;
- Умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи
- Добри компютърни познания – работа с MS Office (Word, Excel, Outlook).
- Умение за работа в екип;.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Трудов договор и дългосрочни взаимоотношения;
- Пет дневна работна седмица на пълен работен ден;
- Перспективи за професионално развитие.

Работно място: БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ.


© 2016-2020 Евтин Дом