Филтър

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 141 м2 - 91 650 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D17

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 91 650 евро

Цена в промоция: 82 485 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D17

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 146 м2 - 94 900 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E51

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 94 900 евро

Цена в промоция: 85 410 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E51

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 154 м2 - 100 100 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E53

Сглобяема къща 154 m2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 100 100евро

Цена в промоция: 90 090 евро 

   

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

                                                        ID: E53

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Eдноетажна къща 155 м2 - 100 750 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E54

02

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 100 750 евро

Цена в промоция: 90 675 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E54

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 155 м2 - 100 750 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D21

02

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 100 750 евро

Цена в промоция: 90 675 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D21

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 158 м2 -102 700 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E55

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 102 700 евро

Цена в промоция: 92 430 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E55

 

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 158 м2 - 102 700 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E57

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 102 700 евро

Цена в промоция: 92 430 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E57

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 160 м2 - 104 000 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: E58

04

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 104 000 евро

Цена в промоция: 93 600 евро 

  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E58

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 166 м2 - 107 900 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E60

01

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 107 900 евро

Цена в промоция: 97 110 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E60

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 169 м2 - 109 850 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D23

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 109 850 евро

Цена в промоция: 98 865 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D23

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 170 м2 - 110 500 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E62

7

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 110 500 евро

Цена в промоция: 99 450 евро 

 

 Двуфамилна Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E62

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 174 м2 - 113 100 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E63

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 113 100 евро

Цена в промоция: 101 790 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E63

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 178 м2 - 115 700 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E64

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 115 700 евро

Цена в промоция: 104 130 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E64

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 180 м2 - 117 000 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: D29

5 сек

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 117 000 евро

Цена в промоция: 105 300 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D29

ВЕЛИКЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 186 м2 - 120 900 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D31

арка 2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 120 900 евро

Цена в промоция: 108 810 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D31

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 187 м2 - 121 550 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D32

арка т.е. 2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 121 550 евро

Цена в промоция: 109 395 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Безпатен проект за всеки наш клиент!

ID: D32

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 197 м2 - 128 050 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: D35

Сглобяема къща 197 м2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 128 050 евро

Цена в промоция: 115 245 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D35

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 199 м2 - 129 350 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D36

jj

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 129 350 евро

Цена в промоция: 116 415 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D36

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 200 м2 - 130 000 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E66

 

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 130 000 евро

Цена в промоция: 110 500 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E66

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 205 м2 - 133 250 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E68

04

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 133 250 евро

Цена в промоция: 113 262,5 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиен!

ID: E68

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 218 м2 - 141 700 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D39

7

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 141 700 евро

Цена в промоция: 120 445 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D39

 

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 220 м2 - 143 000 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E70

02

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 143 000 евро

Цена в промоция: 121 550 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E70

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 230 м2 - 149 500 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D44

02

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 149 500 евро

Цена в промоция: 127 075  евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D44

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 235 м2 - 152 750 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D45

Сглобяема къща 190 m2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 152 750 евро

Цена в промоция: 129 837,5 евро 

 

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D45

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща с гараж 255 м2 - 165 750 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D48

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 165 750 евро

Цена в промоция: 140 887,5 евро 
01

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D48

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 142 м2 - 92 300 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E50

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 92 300 евро

Цена в промоция: 83 070 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E50

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 150 м2 - 97 500 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E52

01

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 97 500евро

Цена в промоция: 87 750 евро 

  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E52

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 154 м2 - 100 100 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: D19

Сглобяема къща 155 m2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 100 100 евро

Цена в промоция: 90 090 евро 

 

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D19

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 155 м2 - 100 750 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: D20

Сглобяема къща 155 m2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена: 100 750 евро

Цена в промоция: 90 675 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D20

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 156 м2 - 101 400 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: D22

Сглобяема къща 156 m2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 101 400евро

Цена в промоция: 91 260 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D22

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 158 м2 - 102 700 евро без ДДС, завършена до ключ + безплатен проект, със възможност за ипотечен кредит! ID: E56

Едноетажна къща сутерен м2 разпределение

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 102 700 евро

Цена в промоция: 92 430 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E56

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 159 м2 - 103 350 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D18

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 103 350 евро

Цена в промоция: 93 015 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D18

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 162 м2 - 105 300 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: E59

2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 105 300 евро

Цена в промоция: 94 770 евро 

  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E59

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 166 м2 - 107 900 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E61

01

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 107 900 евро

Цена в промоция: 97 110 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E61

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 169 м2 - 109 850 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D24

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 109 850 евро

Цена в промоция: 98 865 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D24

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 173 м2 - 112 450 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D25

Сглобяема къща 159 м2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 112 450евро

Цена в промоция: 101 205 евро 

   

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D25

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 174 м2 - 113 100 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ за всеки наш клиент, със възможност за ипотечен кредит! ID: D26

3

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 113 100 евро

Цена в промоция: 101 790 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D26

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 179 м2 - 116 350 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D28

6 4k

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 116 350 евро

Цена в промоция: 104 715 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D28

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 186 м2 - 120 900 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D30

арка т.е. 2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 120 900 евро

Цена в промоция: 108 810 евро 

  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D30

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 187 м2 - 121 550 евро без ДДС, завършена до ключ + безплатен проект за всеки наш клиент, с възможност за ипотечен кредит ID: E65

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 121 550 евро

Цена в промоция: 109 395 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E65

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 195 м2 - 126 750 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D33

Ecobuild CGI04 02

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 126 750 евро

Цена в промоция: 114 075 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D33

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 198 м2 - 128 700 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D34

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 128 700 евро

Цена в промоция: 115 830 евро 

 

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D34

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 199 м2 - 129 350 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D37

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 129 350 евро

Цена в промоция: 116 415 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D37

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 204 м2 - 132 600 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E67

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 132 600 евро

Цена в промоция: 112 710 евро 

  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E67

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 215 м2 - 139 750 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E69

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 139 750 евро

Цена в промоция: 118 787,5 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E69

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща с гараж 219 м2 - 142 350 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D40

7

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 142 350 евро

Цена в промоция: 120 997,5 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D40

 

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 223 м2 - 144 950 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D42

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 144 950 евро

Цена в промоция: 123 207,5 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: D42

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Едноетажна къща 223 м2 - 144 950 евро без ДДС + безплатен проект за всеки наш клиент, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: E71

03

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 144 950 евро

Цена в промоция: 123 207,5 евро 

 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Безплатен проект за всеки наш клиент!

ID: E71

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Двуетажна къща 255 м2 - 165 750 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит! ID: D47

58 House Vetren CGI01 02

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 165 750 евро

Цена в промоция: 140 887,5 евро 

  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D47

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ! Къща близнак 278 м2 - 180 700 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит! ID: D50

Сглобяема къща 258 m2

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 

Цена 180 700 евро

Цена в промоция: 153 595 евро 

 

Къща с масивна метална конструкция, завършена до ключ!

ID: D50


ПАРТНЬОРИ

 

                 Bg therm logo                            Carrier logo           

 

   Toshiba logo 1               0ac735f7             elizor.logo2                    b 738cd2e3722d928e440732640ba93eb0             LogoDetexBG             Toplivo Logo BG     

 DS Home logo    Лого Балкан Стийл редактирано  лого2 стимил

 

© 2016-2020 Евтин Дом