Филтър

Едноетажна къща 117м2 - 66 690 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 451 евро без ДДС ID: E43

1 А

 

Цена 66 690евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 60 021 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E43

Едноетажна къща 119 м2 - 67 830 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 500 евро без ДДС ID: E45

03

  

Цена 67 830 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 61 047 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E45

Двуетажна къща 120 м2 - 68 400 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 540 евро без ДДС ID: D11

Двуетажна къща 120 m2 

Цена 68 400 евро

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 61 560 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!  

ID: D11

Едноетажна къща 130 м2 - 74 100 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 800 евро без ДДС ID: E48

03

 

Цена 74 100 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 66 690 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E48

Двуетажна къща 131 м2 - 74 670 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D12

Рудник Н2 04 копие

 

Цена 74 670евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 67 203 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D12

Двуетажна къща 137 м2 - 78 090 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 050 евро без ДДС ID: D14

03

  

Цена 78 090 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 70 281 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D14

Едноетажна къща 140 м2 - 79 800 евро без ДДС+ безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 130 евро без ддс ID: E15

7

Цена 79 800 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 71 820 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E15

 

Едноетажна къща 142 м2 - 80 940 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 190 евро без ДДС ID: E50

03

Цена 80 940 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 72 846 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E50

Едноетажна къща 146 м2 - 83 220 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 6 000 евро без ДДС ID: E51

03

 

Цена 83 220 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 74 898 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E51

Едноетажна къща 154 м2 - 87 780 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: E53

Сглобяема къща 154 m2

   

Цена 87 780 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 79 002 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E53

Двуетажна къща 154 м2 - 87 780 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D19

Сглобяема къща 155 m2

 

Цена 87 780 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 79 002 евро

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D19

Двуетажна къща 155 м2 - 88 350 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D20

Сглобяема къща 155 m2

 

Цена 88 350 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 79 515 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D20

Двуетажна къща 156 м2 - 88 920 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D22

Сглобяема къща 156 m2

 

Цена 88 920 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 80 028 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D22

Едноетажна къща 158 м2 - 90 060 евро без ДДС, завършена до ключ + безплатен проект, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект 4 661 евро без ДДС ID: E56

Едноетажна къща сутерен м2 разпределение

 

Цена 90 060 евро  

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 81 054 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E56

Едноетажна къща 160 м2 - 91 200 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: E58

04

  

Цена 91 200 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 82 080 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E58

Едноетажна къща 166 м2 - 94 620 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 900 евро без ДДС ID: E60

01

 

Цена 94 620 евро  

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 85 158 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E60

Двуетажна къща 169 м2 - 96 330 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 985 евро без ДДС ID: D23

03

 

Цена 96 330 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 86 697 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

ID: D23

Едноетажна къща 170 м2 - 96 900 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 015 евро без ДДС ID: E62

7

 

Цена 96 900 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 87 210 евро

 Двуфамилна Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E62

Едноетажна къща 174 м2 - 99 180 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 135 евро без ДДС ID: E63

03

 

Цена 99 180 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 89 262 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E63

Двуетажна къща 174 м2 - 99 180 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D27

Сглобяема къща 174 m2

 Цена 99 180 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 89 262 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D27

Двуетажна къща 179 м2 - 102 030 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 280 евро без ДДС ID: D28

6 4k

 

Цена 102 030 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 91 827 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D28

Двуетажна къща 186 м2 - 106 020 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 487 евро без ДДС ID: D30

арка т.е. 2

 

Цена 106 020 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 95 418 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D30

Едноетажна къща 187 м2 - 106 590 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 520 евро без ДДС ID: E65

03

 

Цена 106 590 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 95 931 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E65

Двуетажна къща 195 м2 - 111 150 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! ID: D33

Ecobuild CGI04 02

 

Цена 111 150евро  

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 100 035 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D33

Двуетажна къща 197 м2 - 112 290 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5820 евро без ДДС ID: D35

Сглобяема къща 197 м2

 

Цена 112 290 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 101 061 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D35

Едноетажна къща 119 м2 - 67 830 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 500 евро без ДДС ID: E44

03

 

Цена 67 830 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 61 047 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E44

Едноетажна къща 120 м2 - 68 400 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3540 евро без ДДС ID: E46

08

 

Цена 68 400евро

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 61 560 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E46

Едноетажна къща 120 м2 - 68 400 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 540 евро без ДДС ID: E47

03

  

Цена 68 400 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 61 560 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E47

Едноетажна къща 130 м2 - 74 100 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 835 евро без ДДС ID: E49

02

 

Цена 74 100 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 66 690 евро

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E49

Двуетажна къща 132 м2 - 75 240 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 894 евро без ДДС ID: D13

2 13 Снимка

 

Цена 75 240 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 67 716 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D13

Двуетажна къща 138 м2 - 78 660 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 4 071 евро без ДДС ID: D15

6

 

Цена 78 660 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 70 794 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D15

Двуетажна къща 140 м2 - 79 800 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 130 евро без ДДС ID: E16

03

 

Цена 79 800 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 71 820 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E16

Двуетажна къща 141 м2 - 80 370 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 160 евро без ДДС ID: D17

03

  

Цена 80 370 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 72 333 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D17

Едноетажна къща 150 м2 - 85 500 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 425 евро без ДДС ID: E52

01

  

Цена 85 500 евро

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 76 950 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E52

Двуетажна къща 159 м2 - 90 630 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 690 евро без ДДС ID: D18

03

 

Цена 90 630 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 81 567 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

ID: D18

Eдноетажна къща 155 м2 - 88 350 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 573 евро без ДДС ID: E54

02

Цена 88 350 евро

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 79 515 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E54

Двуетажна къща 155 м2 - 88 350 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 573 евро без ДДС ID: D21

02

 

Цена 88 350 евро

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 79 515 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D21

Едноетажна къща 158 м2 - 90 060 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 661 евро без ДДС ID: E55

03

 

Цена 90 060 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 81 054 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E55

 

Едноетажна къща 158 м2 - 90 060 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 660 евро без ДДС ID: E57

03

Цена 90 060 евро

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 81 054 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E57

Едноетажна къща 162 м2 - 92 340 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 779 евро без ДДС ID: E59

2

  

Цена 92 340 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 83 106 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E59

Едноетажна къща 166 м2 - 94 620 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 900 евро без ДДС ID: E61

01

 

Цена 94 620 евро  

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 85 158 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E61

Двуетажна къща 169 м2 - 96 330 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 985 евро без ДДС ID: D24

03

 

Цена 96 330евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 86 697 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

ID: D24

Двуетажна къща 173 м2 - 98 610 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5100 евро без ДДС ID: D25

Сглобяема къща 159 м2

   

Цена 98 610 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 88 749 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D25

Двуетажна къща 174 м2 - 99 180 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 135 евро без ДДС ID: D26

3

 

Цена 99 180 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 89 262 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D26

Едноетажна къща 178 м2 - 101 460 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 250 евро без ДДС ID: E64

03

 

Цена 101 460 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 91 314 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: E64

Двуетажна къща 180 м2 - 102 600 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 310 евро без ДДС ID: D29

5 сек

 

Цена 102 600евро  

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 92 340 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D29

Двуетажна къща 186 м2 - 106 020 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 487 евро без ДДС ID: D31

арка 2

 

Цена 106 020евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 95 418 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D31

Двуетажна къща 187 м2 - 106 590 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 520 евро без ДДС ID: D32

арка т.е. 2

 

Цена 106 590 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 95 931 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

ID: D32

Двуетажна къща 198 м2 - 112 860 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 841 евро без ДДС ID: D34

03

 

Цена 112 860 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 101 574 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D34

Двуетажна къща 199 м2 - 113 430 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 870 евро без ДДС ID: D36

jj

 

Цена 113 430 евро 

Цена в кампания "ЧЕРЕН ПЕТЪК": 102 087 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

ID: D36


© 2016-2020 Евтин Дом