Филтър

Едноетажна къща 116 м2 - 66 120 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 425 евро без ДДС

5

 

Цена на къщата 66 120евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 117м2 - 66 690 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 451 евро без ДДС

1 А

 

Цена 66 690евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 119 м2 - 67 830 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 500 евро без ДДС

03

  

Цена 67 830 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 120 м2 - 68 400 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 540 евро без ДДС

Двуетажна къща 120 m2 

 

 

 

 

Цена 68 400 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!  

Едноетажна къща 130 м2 - 74 100 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 800 евро без ДДС

03

 

Цена 74 100 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 131 м2 - 74 670 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Рудник Н2 04 копие

 

Цена 74 670евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 133 м2 - 75 810 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години!

7

 

Цена 75 810 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 138 м2 - 78 660 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 4 071 евро без ДДС

6

 

Цена 78 660 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 140 м2 - 79 800 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 130 евро без ДДС

03

 

Цена 79 800 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 142 м2 - 80 940 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 190 евро без ДДС

03

Цена 80 940 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 150 м2 - 85 500 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 425 евро без ДДС

01

  

Цена 85 500 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 154 м2 - 87 780 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 550 евро без ДДС

03

 

Цена 87 780 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Eдноетажна къща 155 м2 - 88 350 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 573 евро без ДДС

02

Цена 88 350 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 155 м2 - 88 350 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 573 евро без ДДС

02

 

Цена 88 350 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 158 м2 - 90 060 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 661 евро без ДДС

03

 

Цена 90 060 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 158 м2 - 90 060 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 660 евро без ДДС

03

Цена 90 060 евро

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 162 м2 - 92 340 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 779 евро без ДДС

2

  

Цена 92 340 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 173 м2 - 98 610 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5100 евро без ДДС

Сглобяема къща 159 м2

   

Цена 98 610 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 174 м2 - 99 180 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 135 евро без ДДС

3

 

Цена 99 180 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 178 м2 - 101 460 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 250 евро без ДДС

03

 

Цена 101 460 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 180 м2 - 102 600 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 310 евро без ДДС

5 сек

 

Цена 102 600евро  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 186 м2 - 106 020 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 487 евро без ДДС

арка 2

 

Цена 106 020евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 195 м2 - 111 150 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Ecobuild CGI04 02

 

Цена 111 150евро  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 198 м2 - 112 860 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 841 евро без ДДС

03

 

Цена 112 860 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 199 м2 - 113 430 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 870 евро без ДДС

03

 

Цена 113 430 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 116 м2 - 66 120 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 434 евро без ДДС

03

 

Цена 66 120 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 119 м2 - 67 830 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 500 евро без ДДС

03

 

Цена 67 830 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 120 м2 - 68 400 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3540 евро без ДДС

08

 

Цена 68 400евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 120 м2 - 68 400 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 540 евро без ДДС

03

  

Цена 68 400 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 130 м2 - 74 100 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 835 евро без ДДС

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 74 100 евро 

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 132 м2 - 75 240 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 894 евро без ДДС

2 13 Снимка

 

Цена 75 240 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 137 м2 - 78 090 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 050 евро без ДДС

03

  

Цена 78 090 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 140 м2 - 79 800 евро без ДДС+ безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 130 евро без ддс

7

Цена 79 800 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

 

Двуетажна къща 141 м2 - 80 370 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 160 евро без ДДС

03

  

Цена 80 370 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 146 м2 - 83 220 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 6 000 евро без ДДС

03

 

Цена 83 220 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 154 м2 - 87 780 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Сглобяема къща 154 m2

   

Цена 87 780 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 154 м2 - 87 780 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Сглобяема къща 155 m2

 

Цена 87 780 евро 

 Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 155 м2 - 88 350 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Сглобяема къща 155 m2

 

Цена 88 350 евро  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 156 м2 - 88 920 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Сглобяема къща 156 m2

 

Цена 88 920 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 158 м2 - 90 060 евро без ДДС, завършена до ключ + безплатен проект, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект 4 661 евро без ДДС

Едноетажна къща сутерен м2 разпределение

 

Цена 90 060 евро  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 160 м2 - 91 200 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години!

04

  

Цена 91 200 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 166 м2 - 94 620 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 000 евро без ДДС

01

 

Цена 94 620 евро  

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Едноетажна къща 174 м2 - 99 180 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 135 евро без ДДС

03

 

Цена 99 180 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 174 м2 - 99 180 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години!

Сглобяема къща 174 m2

 

 

 

 

  

Цена 99 180 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 179 м2 - 102 030 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 280 евро без ДДС

6 4k

 

Цена 102 030 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 186 м2 - 106 020 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 487 евро без ДДС

арка т.е. 2

 

Цена 106 020 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 187 м2 - 106 590 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 520 евро без ДДС

арка т.е. 2

 

Цена 106 590 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ! 

Двуетажна къща 197 м2 - 112 290 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5820 евро без ДДС

Сглобяема къща 197 м2

 

Цена 112 290 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 199 м2 - 113 430 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 870 евро без ДДС

jj

 

Цена 113 430 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!

Двуетажна къща 200 м2 - 114 000 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 400 евро без ДДС

02

 

Цена 114 000 евро 

Къща с масивна стоманена конструкция, завършена до ключ!


© 2016-2020 Евтин Дом