Филтър

Едноетажна къща 46 м2 - 20 240 евро + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 3 000 лв.

Едноетажна къща 46 м2 - 20 241 евро + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 3 000 лв.

Двуетажна къща 224 м2 - 98 560 евро + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 6 048 лв.

Двуфамилна близнак 278 м2 - 122 320 евро, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект - 7 506 лв.

Двуетажна къща 138 м2 - 60 720 евро + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 4 071 лв.


© 2016-2020 Евтин Дом