Филтър

Двуетажна къща 155 м2 - 68 200 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 4 573 лв.

Едноетажна къща 46 м2 - 20 240 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 3 000 лв.

Едноетажна къща 46 м2 - 20 241 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 3 000 лв.

Двуетажна къща 224 м2 - 98 560 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 6 048 лв.

Двуетажна къща 77 м2 - 33 880 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 000 лв.

Двуетажна къща 186 м2 - 81 840 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 487 лв.

Едноетажна къща 97 м2 - 42 680 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 000 лв.

Двуетажна къща 156 м2 - 68 640 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект - 4 602 лв.

Двуетажна къща 180 м2 - 79 200 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 310 лв

Едноетажна къща 50 м2 - 22 000 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 000 лв.

Двуетажна къща 138 м2 - 60 720 евро без ДДС + безплатен проект, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена на проект - 4 071 лв.

Едноетажна къща 65 м2 - 28 600 евро без ДДС, завършена до ключ, с възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект - 3000 лв.

Двуетажна къща 112 м2 - 49 280 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 304 лв.

Двуфамилна близнак 278 м2 - 122 320 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект - 7 506 лв.

Двуетажна къща 235 м2 - 109 400 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 6 345 лв.

Двуетажна къща 180 м2 - 79 200 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 5 310 лв.

Едноетажна къща 68.3 м2 - 30 025 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само за проект - 3 000 лв.

Двуетажна къща 120 м2 - 52 800 евро без ДДС, завършена до ключ, със възможност за ипотечен кредит до 30 години! Цена само на проект - 3 540 лв.


© 2016-2020 Евтин Дом