Строителство на къщи със стоманена конструкция

Енергийно ефективни къщи със стоманена конструкция!

- Строителство на къщи със стоманена конструкция, метални халета и сгради с различно предназначение - търговски, промишлени, жилищни, ваканционни. Гаранция на металната конструкция - 100 години. Качеството е на най-високо ниво, като някои детайли на къщите имат до 50 години гаранция.

- Изготвяне на проект /без Геодезическо заснемане/ по задание на клиента и спрямо параметрите на парцела.

- Монолитно строителство.

- Изграждане на отоплителни системи, пречиствателни станции, вертикална планировка, огради, басейни и др.

- Съдействие пред всички институции за изготвяне на цялостна документация на къщата в най-кратки срокове.

Предимства на този тип строителство:

- Изключителна здравина на сградите;

- Бързи срокове на изпълнение, свързани с липсата на съхнещи процеси;

- Енергийно ефективни сгради - Енергиен клас ААА. Сградите с енергиен клас ААА получават отстъпка - 50 % от дължимия данък.

- Най-висока степен на устойчивост при земетресения;

- Пожароустойчивост;

- Дългосрочна гаранция, достигаща до 50 години за някои от елементите на къщата;

- Достъпна цена.

Фирмата има изпълнени много обекти, за които можете да получите подробна информация в нашия офис.

 

 

П Л А Н И Р А Н Е

Устройствено планиране

 Изработване на Подробен устройствен план /ПУП / за:

- урегулиране на поземлени имоти,

- обединяване / делба на урегулирани имоти,

- промяна на предназначението на земеделска имоти с цел строителство;

- други.

 Мотивирано предложение за изменение на Виза за проучване и проектиране.

Цялостно проектиране

Обемно – устройствено проучване;

Проектиране във всички фази – идейна, техническа и работна;

Изработване на инвестиционни проекти по всички части – Архитектурна, Конструктивна и др.;

Проектиране на жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, промишлени сгради и др.;

Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради.


© 2016-2024 Евтин Дом