Внимание!

 В Н И М А Н И Е!

Бихме искали да обърнем внимание към разликата между къщи със стоманена конструкция, къщи с метална ламаринена конструкция и така нашумелите "турски къщи".

Вносителите на турски къщи рекламират дейността си като "къщи с метална конструкция". Всички турски фирми производители потърсиха контакт с нас, за да им предлагаме къщите. Направихме и срещи с тях, но след като получихме проектната документация и я предоставихме на няколко конструктори и архитекти, всички отказаха да си сложат подписа под такава конструкция, тъй като е животозастрашаваща!

Турските сглобяеми къщи не отговарят за стандартите за България. Отговарят за турските стандартни и за страни, в които няма обилни снеговалежи. Узаконяването им е напълно невъзможно, освен ако не е намесена корумпционна система.

Къщите, които фирма "Евтин дом" строи са със статут на жилищна непреместваема сграда. Документите, които общините ви издават са именно за жилищна сграда. В обратния случай получавате един контейнер, който не може да бъде узаконен и изряден.

С нас също се свързаха много хора, които са си построили такива къщи, с молба към нас дали можем да им помогнем с узаконяването, тъй като фирмите, построили им турските къщи са ги оставили да се справят сами.

Ние, от фирма "Евтин дом" напълно се разграничаваме от "турските къщи" и твърдим, че нямаме нищо общо с тях, тъй като много хора за жалост биват заблудени и редовно търсят контакт с нас, мислейки, че строим точно такива.

                                                                                                                 !                            !                        !

Бихме искали да Ви съобщим, че констатирахме, че множество дружества в областта на строителството на сглобяеми къщи използват наименования много подобни и близки до фирменото наименование „Евтин дом“ ЕООД. Също така установихме, че други дружества използват снимков материал за популяризиране на дейността си, представляващ изградени от наша страна къщи. Това по своето същество представлява съзнателно въвеждане в заблуждение на клиенти относно идентификацията на строителя, както и неговия капацитет за изпълнение на възложената му работа.

В тази връзка „Евтин дом“ ЕООД би желало да информира всеки посетител на своя интернет сайт, че не носим отговорност за действията на лица, които се представят за наши контрагенти или партньори, още по малко за действията на лица, които използват сходни или много подобни на нашето фирмено наименование. „Евтин дом“ ЕООД не носи отговорност и за кадровия и материален потенциал на тези лица, които най-вероятно нямат и един завършен от тях проект.

На следващо място „Евтин дом“ ЕООД би желало да уведоми всеки посетител на своя интернет сайт, че дружеството изпълнява възложената му работа единствено и само на основание сключен писмен договор, в който ясно и точно се упоменават правата и задълженията на страните. Ако някое лице Ви увещава за извършване на плащания, бихме желали да Ви уведомим, че дружеството не получава плащания извън сключения между страните договор, а отговорността за извършени такива е изцяло Ваша.

Що се касае до технологията на строителство, използвана от страна на „Евтин дом“ ЕООД, моля имайте предвид, че същата е разработена и се прилага за първи път от "Евтин дом" и е относително сложна и специфична. Поради това твърдим, че знанията, опитът и уменията, натрупани от наша страна, значително допринасят за отлично постигнати резултати – нещо което е твърде спорно за лица използващи близки до нашето фирмено наименование, както и такива използващи снимков материал за популяризиране на дейността си, представляващ изградени от наша страна обекти.

По-голяма част от идейните проекти и снимкови материали са изработени за „Евтин дом“ ЕООД и са нейна собственост. Използването им, без изричното съгласие на фирмата, е в нарушение на „Закон за авторското право и сродните му права“ и подлежи на санкции.

В заключение бихме искали да се разграничим от действията на гореописаните правни субекти, като бихме искали отново да изтъкнем, че носим единствено и само отговорност за своите действия и своите строителни обекти.

По-долу посочваме наименованията на лицата, за които споменаваме в настоящата публикация:

 

"Хаус Фактор" ЕООД 

Гр. София 

https://www.housefactor.bg/

 

"Евро Дом Дизайн" 

Гр. Силистра

http://www.portal-silistra.eu/news/6477

www.evrodomdizain.com

 

Роял Билд Груп ЕООД

гр. София

www.royalhomes.bg

 

Твоят дом - сглобяеми метални къщи

гр. Пловдив

https://tvoiatdom.wixsite.com/website

https://www.facebook.com/tvoiatdom/

 

Домо Конструкшън EООД

гр. Пловдив

https://domoconstruction.com/

https://www.facebook.com/domoconstrcutionltd/

 

Семеен дом

гр. София

http://www.semeendom.com/

https://www.facebook.com/semeendom/

 

СТИЛЕН ДОМ

гр. София

http://www.stilendom.com/

https://www.facebook.com/stilendom555/

 

Евтини къщи

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033178080402

 

Евтин дом

https://www.facebook.com/%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BC-1707739989500520/


© 2016-2024 Евтин Дом